CSWA

Lớp SolidWorks Associate cung cấp cho học viên:

 • Các kỹ thuật thiết kế cơ bản.
 • Những kỹ năng cần thiết để xây dựng, quản lý được mô hình 3D cơ bản.
 • Các kinh nghiệm trong quá trình thiết kế thực tế.
 • Ngoài ra, khóa học này là nền tảng để mở rộng sang các module khác.

Chi tiết

CSWP

Lớp SolidWorks Professional cung cấp cho học viên:

 • Những kỹ thuật và chiến lược nâng cao để bạn có thể vẽ những mô hình phức tạp.
 • Quản lý và chỉnh sửa cấu hình trong chi tiết và trong bản lắp.
 • Những kỷ thuật lắp ráp nâng cao.
 • Kiểm tra và phân tích lỗi trong khi lắp ráp: kiểm tra va chạm, đồng tâm, khoảng hở…
 • Tạo và khai thác được các loại thư viện.

Chi tiết

DRAWINGTOOLS

Sau khóa học SolidWorks DrawingTools học viên có thể:

 • Tạo bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp nhanh chóng với đầy đủ hình chiếu, kích thước, chú thích, dung sai, kí hiệu theo các tiêu chuẩn ISO, ANSI, DIN…
 • Tạo Template chuẩn cho công ty như: Drawing Template, BOM Template, Property Template…
 • Lấy các thông tin về vật liệu, kích thước phôi, giá thành…
 • Quản lý bản vẽ, dễ dàng chỉnh sửa và tìm kiếm.

Chi tiết

SHEETMETAL-WELDMENT

Lớp SolidWorks Sheet Metal - Weldment cung cấp cho học viên:

 • Kỹ năng xây dựng mô hình thép kết cấu, giá đỡ, khung xương, sản phẩm từ kim loại tấm gia công theo phương pháp chấn dập.
 • Các kinh nghiệm trong quá trình thiết kế thực tế. Quản lý thư viện thép hình, dao chấn.
 • Phương pháp xây dựng bản vẽ cho các sản phẩm dạng thanh, tấm, đường ống.

Chi tiết

SURFACE-MOLDTOOLS

Sau khóa học SolidWorks Surface - Moldtools học viên có thể:

 • Hiểu và sử dụng tốt các lệnh trong module Surface để xây dựng và chỉnh sửa mô hình có bề mặt cong phức tạp.
 • Thiết lập các thông số đầu vào để chuẩn bị cho mô phỏng quá trình điền đầy: vật liệu nhựa, máy ép phun, vị trí cổng phun, hệ thống kênh dẫn, hệ thống làm mát trong SolidWorks Plastics.
 • Phát hiện và xử lý các lỗi trong quá trình ép phun.

Chi tiết

SIMULATION ASSOCIATE

Lớp SolidWorks Simulation cung cấp cho học viên:

 • Các kỹ năng và các khái niệm nền tảng để sử dụng SolidWorks Simulation.
 • Cách sử dụng module SolidWorks Simulation để phân tích kiểm nghiệm bền kết cấu tĩnh bản lắp và chi tiết trong điều kiện thực tế làm việc của mô hình, so sánh các bản thiết kế để chọn ra thiết kế nào tốt hơn phù hợp với yêu cầu đưa ra.

Chi tiết

MOTION-ANIMATION

Lớp SolidWorks Motion-Animation cung cấp cho học viên:

 • Cách sử dụng module SolidWorks Motion cơ bản để phân tích động học, động lực học mô hình bản lắp SolidWorks.
 • Các kỹ năng và khái niệm nền tảng để sử dụng module SolidWorks Motion.
 • Tạo được các phim mô phỏng tháo lắp, hoạt động của sản phẩm.

Chi tiết