Giới thiệu

Thời lượng: 40h.

Lớp SolidWorks Sheet Metal - Weldment cung cấp cho học viên:

  • Kỹ năng xây dựng mô hình thép kết cấu, giá đỡ, khung xương, sản phẩm từ kim loại tấm gia công theo phương pháp chấn dập.
  • Các kinh nghiệm trong quá trình thiết kế thực tế. Quản lý thư viện thép hình, dao chấn.
  • Phương pháp xây dựng bản vẽ cho các sản phẩm dạng thanh, tấm.

Yêu cầu đầu vào:

  • Đã học lớp SolidWorks Professional.
  • Thường xuyên làm việc với sản phẩm dạng thép kết cấu, kim loại tấm.