Nội dung khóa học

Bài

Nội dung

01

   Làm quen với Surface và những khái niệm cơ bản.

02

   Quy trình tạo SolidBody từ SurfaceBody và các lệnh vẽ cơ bản.

03

   Cách tạo Spline, các loại đường cong và phương pháp vẽ Surface.

04

   Kỹ thuật tạo mô hình Surface từ hình ảnh.

05

   Chỉnh sửa và sửa chữa mô hình Import.

06

   Xử lý các vị trí chuyển tiếp bề mặt và đánh giá sự chuyển tiếp về mặt.

07

   Kỹ thuật tạo mô hình lắp ráp nhanh.

08

   Lý thuyết cơ bản và quy trình tách khuôn.

09

   Xử lý các tình huống gặp phải khi tách khuôn.

10

   Xử lý các tình huống gặp phải khi tách khuôn.

11

   Phương pháp tách khuôn thủ công.

12

   Sử dụng SolidWorks Plastics để phân tích dòng chảy nhựa trong khuôn.

13

   Ôn thi chứng chỉ CSWPA-Surface và CSWPA-MoldTool.