Giới thiệu

Thời lượng: 40h.

Lớp SolidWorks Simulation Associate cung cấp cho học viên:

  • Các kỹ năng và các khái niệm nền tảng để sử dụng SolidWorks Simulation.
  • Cách sử dụng module SolidWorks Simulation để phân tích kiểm nghiệm bền kết cấu tĩnh bản lắp và chi tiết trong điều kiện thực tế làm việc của mô hình, so sánh các bản thiết kế để chọn ra thiết kế nào tốt hơn phù hợp với yêu cầu đưa ra.

Yêu cầu đầu vào:

  • Đã học lớp SolidWorks Associate.
  • Có kiến thức nền tảng về Cơ Học, Sức bền Vật liệu.
  • Có nhu cầu phân tích tĩnh tính toán kiểm nghiệm bền chi tiết và bản lắp Cơ Khí.