Giới thiệu

Thời lượng: 40h.

Sau khóa học SolidWorks DrawingTools học viên có thể:

  • Tạo bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp nhanh chóng với đầy đủ hình chiếu, kích thước, chú thích, dung sai, kí hiệu theo các tiêu chuẩn ISO, ANSI, DIN…
  • Tạo Template chuẩn cho công ty như: Drawing Template, BOM Template, Property Template…
  • Lấy các thông tin về vật liệu, kích thước phôi, giá thành…
  • Quản lý bản vẽ, dễ dàng chỉnh sửa và tìm kiếm.

Yêu cầu đầu vào:

  • Đã học lớp SolidWorks Associate.
  • Thường xuyên làm  bản vẽ kỹ thuật.