Giới thiệu

Thời lượng: 40h.

Lớp SolidWorks Associate cung cấp cho học viên:

  • Các kỹ thuật thiết kế cơ bản.
  • Những kỹ năng cần thiết để xây dựng, quản lý được mô hình 3D cơ bản.
  • Các kinh nghiệm trong quá trình thiết kế thực tế.
  • Ngoài ra, khóa học này là nền tảng để mở rộng sang các module khác.

Yêu cầu đầu vào:

  • Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học ngành kỹ thuật cơ khí, ô tô, cơ điện tử…
  • Đọc hiểu bản vẽ cơ khí.
  • Thường xuyên làm việc với bản vẽ cơ khí.