Giới thiệu

Thời lượng: 40h.

Lớp SolidWorks Professional cung cấp cho học viên:

 • Những kỹ thuật và chiến lược nâng cao để bạn có thể vẽ những mô hình phức tạp.
 • Kỹ thuật làm việc với bản lắp lớn hàng ngàn chi tiết.
 • Quản lý và chỉnh sửa cấu hình trong chi tiết và trong bản lắp.
 • Những kỷ thuật lắp ráp nâng cao.
 • Hiểu về các tham số và mối quan hệ của các chi tiết trong bản lắp.
 • Kiểm tra và phân tích lỗi trong khi lắp ráp: kiểm tra va chạm, đồng tâm, khoảng hở…
 • Tính toán lựa chọn kích thước phôi, loại phôi để chế tạo thành phẩm.
 • Tạo và khai thác được các loại thư viện.

Yêu cầu đầu vào:

 • Đã học lớp SolidWorks Associate.
 • Biết sử dụng phần mềm Microsoft Excel.
 • Làm việc thường xuyên với mô hình 3D phức tạp, nhiều chi tiết.