QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Các khóa học tại trung tâm đào tạo SolidWorks - SADC cung cấp cho học viên:

  • Các kỹ thuật áp dụng phần mềm SolidWorks trong vẽ và thiết kế từ cơ bản đến nâng cao.
  • Những kỹ năng cần thiết để xây dựng, chỉnh sửa và quản lý mô hình 3D.
  • Các kinh nghiệm trong quá trình vẽ và thiết kế thực tế.

   Chương trình đào tạo theo hướng module: học viên sẽ học theo chương trình đào tạo chính hãng SolidWorks gồm: Essential, Drawing, Surface, Mold Tool, SheetMetal, Weldment… Học viên sẽ được trang bị các kỹ năng và kỹ thuật chuyên sâu về xây dựng và xử lý bản vẽ kim loại tấm, kết cấu hàn, bề mặt cong, phân tích bền… Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng ứng dụng vào các lĩnh vực, sản phẩm khác nhau.

Sơ đồ đào tạo SolidWorks tại SADC:

 

Đối tượng theo học?

  • Sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, ô tô, cơ điện tử, chế biến lâm sản, nội thất… có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực vẽ và thiết kế.
  • Kỹ sư, kỹ thuật viên đang làm việc tại phòng thiết kế thường xuyên làm việc với bản vẽ kỹ thuật mong muốn cải thiện năng suất làm việc.
  • Nhân viên kỹ thuật mong muốn làm việc ở bộ phận vẽ và thiết kế.

Điều kiện đầu vào

  • Sinh viên chuyên ngành kỹ thuật đã tham gia các lớp cơ sở ngành kỹ thuật: vẽ kỹ thuật, dung sai, sức bền vật liệu…(tùy theo yêu cầu riêng của từng khóa học).
  • Kỹ sư, kỹ thuật viên đang làm việc tại phòng thiết kế có khả năng sử dụng máy tính, thường xuyên làm việc với bản vẽ kỹ thuật.