ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Lê Quang Đức

 • Certified SolidWorks Expert (CSWE)
 • Giám đốc trung tâm đào tạo SolidWorks SADC.
 • SDT: 0933550934
 • Email: duclq@soluca.com.vn
 • Skype: duclq@soluca.com.vn

Nguyễn Thị Diễm Hằng

 • Certified SOLIDWORKS Professional – Simulation (CSWP-S)
 • Giáo viên dạy SolidWorks Simulation.
 • SDT: 0979876791
 • Email: hangntd@soluca.com.vn
 • Skype: hangntd@soluca.com.vn

Nguyễn Ngọc Tuyến

 • Certified SolidWorks Expert (CSWE)
 • Giáo viên dạy CSWP, DRAWING TOOLS.
 • SDT: 0983246910
 • Email: tuyennn@sadc.com.vn
 • Skype: tuyennn@sadc.com.vn

Trần Đức Thành

 • Certified SolidWorks Expert (CSWE)
 • Giáo viên dạy CSWP, SURFACE MOLDTOOLS, MOTION.
 • SDT: 01656188035
 • Email: thanhtd@sadc.com.vn
 • Skype: thanhtd@sadc.com.vn

Lê Văn Phúc

 • Pre_Certified SolidWorks Expert (Pre – CSWE)
 • Giáo viên dạy CSWA, CSWP, SHEETMETAL-WELDMENT.
 • SDT: 01657950827
 • Email: phuclv@sadc.com.vn
 • Skype: phuclv@sadc.com.vn

Nguyễn Ngọc Chinh

 • Pre_Certified SolidWorks Expert (Pre – CSWE)
 • Giáo viên dạy CSWA.
 • SDT: 01647543993
 • Email: chinhnguyen944@gmail.com
 • Skype: chinhnguyen944@gmail.com

Lương Quang Tiệp

 • Pre_Certified SolidWorks Expert (Pre – CSWE)
 • Giáo viên dạy CSWA.
 • SĐT: 090256615
 • Email: tieplq@sadc.com.vn
 • Skype: tieplq@sadc.com.vn

Hà Trọng Tuyên

 • SolidWorks Professional
 • Giáo viên dạy CSWA, DRAWINGTOOLS.
 • SDT: 0933885159
 • Email : trongtuyen91@gmail.com
 • Skype: trongtuyen91@gmail.com